• Terjeru mīļotājiem —

    lieliem un maziem

Jaunākās ziņas

TERJERU CIENĪTĀJU BIEDRĪBA
Darbojas kopš 1993. gada

Turgeņeva iela 21a
Rīga, LV - 1050
tcb@inbox.lv
+371 26409332

Latvijas Kinoloģiskās federācijas biedrs