TCB Ciltsdarba nolikums

Saturs:

 1. Vispārējā daļa.
 2. Audzētājs un vaislas suņa īpašnieks.
 3. Ciltsdarba kontrole un konsultācijas.
 4. Priekšnoteikumi vaislas dzīvnieka izmantošanai.
 5. Prasības vaislas kucei.
 6. Prasības vaislas sunim.
 7. Pārošanas atļauja un pārošana.
 8. Metiena kontrole.
 9. Vaislas kuces īpašnieka pienākumi un tiesības.
 10. Vaislas suņa īpašnieka pienākumi un tiesības.
 11. Audzētavas.
 12. Metiena reģistrācija un maksājumi.
 13. Pārkāpumi.

Paskaidrojumi Ciltslietu noteikumu 5.4 un 6.3. punktam.

Izraksts no protokola.

 

 1. VISPĀRĒJĀ DAĻA

1.1.         Terjeru kluba (turpmāk tekstā TCB) Ciltsdarba Nolikums (turpmāk tekstā Nolikums) atbilst Latvijas Kinoloģiskās Federācijas (LKF) Ciltsdarba Reglamentam.

1.2.         TCB Ciltsdarba nolikums kalpo mērķtiecīga ciltsdarba sekmēšanai.

1.3.         TCB kontrolē vaislas dzīvnieku izmantošanu. Nav pieļaujama rūpnieciska, nesaprātīga suņu turēšana un vairošana.

1.4.         Nolikuma prasības ir saistošas visiem TCB biedriem, kuri vēlas savus suņus un kuces izmantot ciltsdarbā.

1.5.         Izņēmuma gadījums, kas saistīti ar atkāpēm no Nolikuma prasībām, izskata TCB

valde un pieņem konkrētu lēmumu katrā atsevišķā gadījumā. Atkāpes no LKF Ciltsdarba Reglamenta saskaņo ar LKF Ciltslietu Komisiju.

 

 1. AUDZĒTĀJS UN VAISLAS SUŅA IPAŠNIEKS

2.1.         Vaislas suņa vai kuces īpašnieks ir persona, kas dzīvnieka īpašumtiesības ieguvusi likumīgā un dokumentāli pierādāmā ceļā.

2.2.         Audzētājs ir kuces īpašnieks vai tās nomnieks.

2.3.         Par audzētāju var būt Latvijas Republikas iedzīvotājs vai LR reģistrēta juridiska persona.

2.4.         Kuces nomāšanas gadījumā klubā jāiesniedz rakstisks nomas līgums savlaicīgi pirms pārošanas.

 

 1. CILTSDARBA KONTROLE UN KONSULTĀCIJAS

3.1.         TCB uzdevums ir izsniegt vaislas dzīvnieku īpašniekiem visu nepieciešamo informāciju un konsultācijas ciltsdarba jautājumos.

3.2.         TCB valde izvēl no sava vidus Biedrības ciltsdarba vadītāju, kura pienākumos ietilpst ciltsdarba vadīšana un kontrole, kā arī ciltsdarbu kontrolieru apmācība.

3.3.         Ciltsdarba vadītājs kontrolē dotā Nolikuma prasību izpildi un ir atbildīgs par pareizu un savlaicīgu ciltsdarbu dokumentācijas noformēšanu.

 

 1. PRIEKŠNOTEIKUMI VAISLAS DZĪVNIEKU IZMANTOŠANAI

4.1.         Ciltsdarbā var izmantot tikai veselus, šķirnes standarta prasībām atbilstošus suņus un kuces ar spēcīgu nervu sistēmu, kuru ciltsraksti ir reģistrēti LKF Ciltsgrāmatā vai Reģistrā. Suņus, kas ierakstīti reģistrā, var izmantot ciltsdarbā ar partneri, kuram ir pilni ciltsraksti.

4.2.         Pie ciltsdarba netiek pielaisti dzīvnieki sliktā kondīcijā un ar iedzimtiem defektiem, tādiem kā uzvedības anomālijas, iedzimts aklums un kurlums, zaķa lūpa, defekti zobu sistēmā, žokļu anomālijas, skeleta deformācijas - lauzta aste u.c., kriptorhisms un monorhisms, nestandarta krāsa, kā ari slimus ar smagas pakāpes locītavu displāziju, iedzimtām acu slimībām, epilepsiju u.c.

4.3.         Pirms kuces pārošanas TCB komisijai jāpārbauda apstākļu piemērotību vesela metiena izaudzēšanai.

4.4.         Gadījumos, kad rodas šaubas par vaislas dzīvnieka veselības stāvokli vai kondīciju, TBC ir tiesīgs prasīt īpašniekam atrādīt dzīvnieku, kā arī pieprasīt veterinārārsta apstiprinātu slēdzienu par dzīvnieka veselības stāvokli un piemērotību vaislai.

4.5.         TCB biedriem ir atļauts izmantot savu suņu pārošanai tikai tos Latvijā dzīvojošos suņus, kuru īpašnieki ir LKF klubu biedri.

4.6.         Pārošanai izmantojot citās valstīs dzīvojošu suni tam jābūt ar FCI atzītiem ciltsrakstiem un jāatbilst tās FCI biedra organizācijas ciltsdarba prasībām, kurā tas ir reģistrēts.

4.7.         Ja suns vai kuce kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm saņem novērtējumu „0” (diskvalifikāciju), tad viņa izmantošana ciltsdarbā iespējama tikai ar LKF Ciltslietu komisijas atļauju.

4.8.         Gadījumā, ja TCB tiek reģistrētas šķirnes, kuram ir noteiktas veselības pārbaudes uz gūžas un elkoņa locītavas displāziju, iedzimtām acu vai citām slimībām, vai arī darba spēju pārbaudes, tad vaislā tiek izmantoti dzīvnieki, kuriem, veicot šīs pārbaudes, ir iegūts pozitīvs rezultāts, un to apliecina atbilstoši dokumenti.

 

 1. PRASĪBAS VAISLAS KUCEI

5.1.         Vaislā izmanto kuces vecumā no 15 mēnešiem līdz 8 gadiem.

5.2.         Erdelterjeru kuces vaislai izmanto vecumā no 18 mēnešiem līdz 8 gadiem.

5.3.         Vaislas kucei jāsaņem eksterjera novērtējums „teicami” kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm: līdz 2 gadu vecumam vismaz viens novērtējums, vecākai par 2 gadiem - divi novērtējumi, viens no tiem var būt saņemts junioru klasē; vismaz vienam novērtējumam jābūt saņemtam specializētajā izstādē, ko klubs rīko vismaz 2 reizes gadā. Kuce ar Reģistra izcelsmes apliecību izmantojama vaislā tikai tad, ja tā ir saņēmusi divus eksterjera novērtējumus „teicami”. Izņēmuma gadījumos ir pieļaujama kuces individuāla apskate, kuru organizē TCB, saskaņojot ar LKF Ciltslietu komisiju un Ekspertu biroju.

5.4.         Ja kuce ir jau vienu reizi pārota un tai ir bijis iepriekš minētais nepieciešamais vērtējumu minimums, pirms nākošajām pārošanām tai jāapstiprina savs vērtējums LKF sistēmā rīkotā izstādē tajā gadā, kad paredzēta pārošana.

5.5.         Gada laikā kucei pieļaujams viens metiens. Ja kuce meklējas retāk kā 2 reizes gadā, tad pārošana atļauta ne ātrāk kā desmit mēnešus pēc iepriekšējās rezultatīvās pārošanas.

 

 1. PRASĪBAS VAISLAS SUNIM

6.1.         Ciltsdarbā izmanto suņus no 12 mēnešu vecuma bez maksimāla vecuma ierobežojuma.

6.2.         Vaislas sunim jāsaņem eksterjera novērtējums „teicami” LKF sistēmā rīkotās izstādēs: līdz 2 gadu vecumam vismaz viens novērtējums, vecākam par diviem gadiem - divi novērtējumi, viens no tiem var būt saņemts junioru klasē. Vismaz vienam novērtējumam jābūt saņemtam kluba specializētajā izstādē, ko klubs rīko vismaz 3 reizes gadā. Suns ar Reģistra izcelsmes apliecību izmantojams vaislā tikai tad, ja tas ir saņēmis divus eksterjera novērtējumus „teicami”. Izņēmuma gadījumos ir pieļaujama suņa individuāla apskate, kuru organizē TCB, saskaņojot ar LKF Ciltslietu komisiju un Ekspertu biroju.

6.3.         Ja suns ir jau vienu reizi pārots un tam ir bijis iepriekš minētais nepieciešamais vērtējumu minimums, pirms nākošajām pārošanām tam jāapstiprina savs vērtējums LKF sistēmā rīkotā izstādē tajā gadā, kad paredzēta pārošana.

 

 1. PĀROŠANAS ATĻAUJA UN PĀROŠANA

7.1.         Pārošanas atļauja

7.1.1.     Pārošanas atļauju audzētājs vai audzētavas īpašnieks saņem TCB pirms kuces pārošanas. Ciltsdarba vadītājs apstiprina to ar savu parakstu un reģistrē TCB pārošanas atļauju uzskaites grāmatā. Audzētavas īpašnieks pārošanas atļauju aizpilda un paraksta pats, TCB ciltsdarba vadītājs to apstiprina ar savu parakstu. Pārošanas atļauja ir derīga 1 mēnesi.

7.1.2.     Pārošanas aktu izpilda tūlīt pēc pārošanas un apstiprina ar abu īpašnieku parakstiem. Pārošanas aktā norāda pārošanas apmaksas nosacījumus, kam ir līguma spēks.

7.1.3.     Pārošanas atļauju ar aizpildītu pārošanas aktu audzētājs nodod metiena kontroles komisijai pirmās metiena apskates laika.

7.1.4.     Gadījumā, ja kuce paliek tukša, audzētājam jānodod pārošanās atļauja atpakaļ TCB 3 mēnešu laikā pēc pārošanas.

7.1.5.     Saņemot pārošanas atļauju, tiek aizpildīts standartveida līgums par Nolikuma prasību izpildi un pārkāpumu apmaksu, ko paraksta ciltsdarba vadītājs un audzētājs vai audzētavas īpašnieks.

7.2.         Pārošana

7.2.1.     Vaislas kuces īpašniekam ir tiesības pārot kuci ai vaislas suni pēc paša izvēles vai pēc TCB ciltsdarba vadītāja ieteikuma.

7.2.2.     Pirmās pakāpes tuvradniecīgai pārošanai (tēvs-meita, dēls-māte, māsa-brālis) audzētājam, izņemot audzētavas īpašnieku, iepriekš jāsaņem rakstiska TCB ciltsdarba vadītāja atļauja, kura vienlaicīgi ar metiena kartiņu jāiesniedz Ciltsgrāmatas vadītājam.

7.2.3.     Vienas meklēšanās laikā kuci drīkst sapārot tikai ar vienu vaislas suni. Ja kuce sapārota ar diviem vai vairākiem suņiem, vai ar citas šķirnes suni, kucēni netiek reģistrēti un ciltsraksti metienam netiek izsniegti.

 

 1. METIENA KONTROLE

8.1.         Audzētajam par metiena piedzimšanu jāpaziņo TCB ciltsdarba vadītajam 3 dienu laikā. Ja kuce ir palikusi tukša, īpašniekam par to jāziņo TCB 14 dienu laikā pēc plānotā dzemdību termiņa.

8.2.         TCB ciltsdarbu vadītājs norīko kompetentu komisiju metiena kontroles veikšanai tā audzēšanas vietā. Komisijas sastāvā jābūt vismaz vienai personai ar kinoloģisko izglītību, kura atbild par kucēnu fizisko veselības stāvokli apskates brīdī un apliecina to metiena apskates aktā ar savu parakstu. Neskaidros gadījumos kinologam ieteicams pieaicināt veterināro speciālistu. Audzētāja pienākums ir nodrošināt kontroles iespēju.

8.3.         Pamatota konflikta gadījumā audzētājs vai TCB ir tiesīgs pieprasīt neatkarīgas metiena kontroles komisijas izveidošanu, kuru nozīmē LKF Ciltslietu komisija.

8.4.         Metiena kontroles komisija aizpilda apskates aktu, kurā atzīmē visus būtiskos datus par metienu: kucēnu skaitu apskates dienā, kucēnu un kuces turēšanas un barošanas apstākļus, konstatētos kucēnu anatomiskās uzbūves defektus u.c. Apskates aktu paraksta komisijas locekļi un audzētājs. Šo aktu komisija pēc pēdējās apskates iesniedz TCB ciltsdarba vadītajam.

8.5.         Metiena apskate notiek pirmo reizi līdz 5 dienu vecumam, otro reizi 8 nedēļu vecumā pēc kucēnu identifikācijas veikšanas (tetovēšanas vai mikročipa ievadīšanas). Nepieciešamības gadījumā var veikt papildus apskates. Visus transporta izdevumus komisijas locekļiem braucienam ar sabiedrisko transportu no LKF telpām līdz metiena audzēšanas vietai sedz audzētājs.

8.6.         Kluba komisija ir tiesīga nolemt par kucēnu skaita samazināšanu metienā un uzdot audzētajam humāni eitanazēt daļu metienā dzimušo kucēnu.

8.7.         Ja metienā pirmās apskates laikā, kuru veic kluba komisija vai audzētavas īpašnieks, tiek konstatēti kucēni ar iedzimtiem fiziskiem defektiem vai standartam neatbilstošu krāsu, tad tie humāni eitanazējami. Kucēni, kuru svars dzimšanas brīdī ir mazāks par 50% no dzimušo kucēnu vidējā svara, arī ir humāni eitanazējami.

8.8.         Ja metiena pēdējās apskates laikā tiek konstatēti kucēni ar fiziskiem defektiem, tad audzētājam jānodrošina šo kucēnu veterinārā apskate (ar LKF norīkojumu) un pēc slēdziena saņemšanas TCB valdei jāpieņem lēmums par kucēnu turpmāko likteni.

8.9.         Kucēnus drīkst nodot jaunajiem īpašniekiem tikai pēc pēdējās apskates, kad kucēni ir 8 nedēļas veci.

8.10.      Pārdodot vai atdodot kucēnu ar nepārejošiem defektiem, audzētājam jāsaņem jaunā īpašnieka paraksts par to, ka jaunais īpašnieks, defektiem neizzūdot, neizmantos šo dzīvnieku vaislā.

8.11.      Ja metiena apskatē tiek konstatēts kaut viens metiss, tad viss metiens netiek reģistrēts.

8.12.      Nododot kucēnus jaunajiem īpašniekiem, audzētājam jānodrošina kucēna pirkšanas - pārdošanas noteiktas formas līguma abpusēja parakstīšana, visus būtiskos metiena kontroles komisijas reģistrētos datus atspoguļojot līguma. Līgums kalpo par pamatu LKF ciltsrakstu izsniegšanai kucēna jaunajam īpašniekam.

8.13.      Pēc visu kucēnu nodošanas jaunajiem īpašniekiem, audzētajam 1 nedējas laika TCB ciltsdarba vadītajam jāiesniedz pilnīgi un pareizi aizpildīta standarta metienareģistrācijas karte.

8.14.      Nākoša kucēnu apskate tiek veikta 4 mēnešu vecuma, to rīko TCB komisija. Audzētajam par to jāinformē kucēnu īpašnieki. Apskates apmaksu veic kucēnu Īpašnieki. Ja audzētājs nevar nodrošināt kucēnu ierašanos uz apskati, tad TCB patstāvīgi uzaicina jaunos īpašniekus uz metiena apskati.

 

 1. VAISLAS KUCES ĪPAŠNIEKA PIENAKUMI UN TIESĪBAS

9.1.         Vaislas kuces īpašnieka (audzētāja) pienākums ir kuces pārošanai izmantot tikai un vienīgi tādu vaislas suni, kurs atbilst visam dota Nolikuma izvirzītajam prasībām.

9.2.         Nav pieļaujama kuces pārošana ar suni, kas nav reģistrēts FCI sistēma sastāvoša organizācija, ka arī iegūt no kuces TCB nereģistrētus metienus.

9.3.         Audzetajam jānodrošina kucei un tas pēcnācējiem labi turēšanas apstākli un atbilstoša barošana.

9.4.         Visiem metiena kucēniem līdz 8 nedēļu vecumam jāveic identifikācija tetovējot vai ievadot mikročipu

9.5.         Kuceni regulāri un savlaicīgi jāattārpo.

9.6.         Savlaicīgi jāuzsāk kucēnu vakcinācija. Kucēnus drīkst nodot jaunajiem īpašniekiem 2 nedēļas pēc pēdējas vakcinācijas

9.7.         Kuces īpašniekam ir pirmtiesības uz kucēna izvēli metiena, bet suņa īpašniekam otras izvēles tiesības, ja vien šo kartību kā citādu nenosaka abu pušu līgums.

9.8.         Audzetajam jānorēķinās ar vaislas suņa īpašnieku pārošanas akta atrunātāja kartība, kam ir līguma spēks.

 

 1. VAISLAS SUŅA ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

10.1.      Vaislas suņa īpašnieks drīkst pieņemt uz pārošanu ar savu suni tikai tādas kuces, kas reģistrētas FCI sistēma sastāvošajās organizācijas.

10.2.      Suņa īpašniekam pirms pārošanas jāpieprasa kuces īpašniekam uzradīt LKF noteikta parauga pārošanas atļauju.

10.3.      Īpasniekam jānodrošina savam sunim labi turēšanas apstākļi un atbilstoša barošana.

10.4.      Suņa īpašniekam ir otras izvēles tiesības uz kucēnu pēc tam, kad kuces īpašnieks ir izdarījis pirmo izvēli, ja vien šo kartību kā citādu nenosaka abu pušu līgums.

10.5.      Suņa īpašniekam ir tiesības saņemt norēķinu par pārošanu no kuces īpašnieka pārošanas akta atrunātāja kartība, kam ir līguma spēks.

10.6.      Suna īpašnieks nes atbildību par vaislas kuci, kura ir atstata pie viņa uz pārošanas laiku.

 

 1. AUDZĒTAVAS

11.1.      Audzētavas reģistrāciju veic LKF.

11.2.      Audzētavas īpašniekam savā darbībā jāvadās pēc LKF „Nolikuma par Audzētavām”.

11.3.      Audzētavas īpašniekam ir tiesības patstāvīgi veikt ciltsdarbu, izmantojot vaisla dzīvniekus, kas atbilst Nolikuma prasībām.

11.4.      Audzētavas īpašniekam jāpaziņo TCB par metiena piedzimšanu 10 dienu laikā.

11.5.      Audzētavas īpašniekam jānodrošina TCB metiena kontroles komisijai iespēju veikt metiena apskati 8 nedēļu vecumā.

11.6.      Audzētavas īpašniekam regulāri jāizdara ieraksti LKF izsniegtajā audzētavas grāmatā. Šie dati kalpo par pamatu akta aizpildīšanai, kad TCB metiena kontroles komisija veic metiena apskati 8 nedēļu vecumā.

11.7.      Ja audzētava tiek konstatēti LKF Ciltsdarba Reglamenta, Nolikuma vai veterināro prasību pārkāpumi, TCB valde ir tiesīga griezties LKF Ciltslietu komisijā ar lūgumu apturēt audzētavas darbību.

 

 1. METIENA REĢISTRĀCIJA UN MAKSĀJUMI

12.1.      Audzētajam un audzētavas īpašniekam jāapmaksā metiena reģistrācija TCB 8 nedēļu vecumā pēc tā dzimšanas.

12.2.      Audzētajam un audzētavas īpašniekam jāreģistrē visi kucēni, kas ir dzīvi uz pēdējās apskates bridi. Atsevišķu kucēnu reģistrācija nav pieļaujama. Kucēniem, kuri ir vaislas brāķi, tiek izdoti ciltsraksti ar attiecīgu atzīmi.

 

 1. PĀRKĀPUMI

13.1.      Gadījumā, ja TCB biedrs pārkāpj dotā Nolikuma prasības, TCB valde var lemt jautājumu par viņa sodīšanu ar brīdinājumu, ciltsdarba aizliegumu uz laiku, vai izslēgšanu no TCB.

13.2.      Kuces īpašnieku var sodīt, ja tas:

 • kuci sapārojis ar suni, kas neatbilst Nolikuma prasībām;
 • nav nodrošinājis atbilstošus kuces un tās pēcnācēju turēšanas un barošanas apstākļus;
 • apzināti slēpis kucēnus ar iedzimtiem defektiem;
 • savlaicīgi nav apmaksājis metiena reģistrāciju un nav apmaksājis transporta izdevumus visiem metiena apskates komisijas locekļiem;
 • atsavinājis kucēnus pirms pēdējas apskates 8 nedēļu vecumā;
 • nav veicis kucēnu vakcināciju līdz 2 mēnešu vecumam vai atsavinājis tos ātrāk kā divas nedēļas pēc pēdējās vakcinācijas;
 • nav norēķinājies ar vaislas suņa īpašnieku atbilstoši pārošanas akta atrunātajai kārtībai;
 • ieguvis no savas kuces klubā nereģistrētu metienu.

13.3.      Suņa īpašnieku var sodīt, ja tas:

 • sapārojis savu suni ar kuci, kura nav reģistrēta FCI sistēma sastāvošā organizācijā;
 • sapārojis savu suni ar kuci, kuras īpašnieks nav pirms pārošanas uzrādījis LKF noteikta parauga pārošanas atļauju.

13.4.      Audzētavas īpašnieku var sodīt, ja tas:

 • nav izpildījis LKF „Nolikuma par audzētavām” prasības;
 • nav izdarījis kluba noteiktos maksājumus;
 • nodevis kucēnus jaunajiem īpašniekiem pirms pēdējas apskates 8 nedēļu vecumā;
 • nav veicis kucēnu vakcināciju vai atsavinājis tos ātrāk kā divas nedēļas pēc pēdējās vakcinācijas;
 • nav norēķinājies ar vaislas suņa īpašnieku atbilstoši pārošanas aktā atrunātajai kārtībai;
 • ieguvis no savas kuces klubā nereģistrētu metienu.

Paskaidrojumi Ciltslietu noteikumu 5.4 un 6.3. punktam:
Ja sunim jau ir piešķirts nosaukums „ Latvijas izstāžu čempions", tad turpmāk vērtējumu apstiprināt nevajag.

Izraksts no protokola Nr.3 valdes sēdē 01.03.06

Lēmums par pārošanās atļaujām:

Viena un tā pati kuce, kura saņēmusi 2 pārošanās atļaujas un abas reizes pārošanas bijusi bez rezultātiem, trešo atļauju saņem bez maksas.