Institūcijas

Valde

Irina Degorska - Doļiveca /  +371 29579547
Gints Kaucis /  +371 26596972, s.sport.design@gmail.com
Svetlana Serjogina / +371 26409332, 8in1@inbox.lv
Irina Langa / +371 29238944
Ilona Sivicka / +371 29877746, exotica2007@inbox.lv

Revīzijas komisija

Marina Gusačenko
Aleksejs Jahins
Sergejs Savickis

Ciltskomisija

Ilona Sivicka
Raisa Mišņekova

Izstāžu komisija

Svetlana Serjogina
Anna Zalucka
Danuta Mingeleviča