Paziņojums par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā (mainīts iemaksas konts)

Uzmanību! Ir mainījušies iestādes norēķinu konta rekvizīti, saskaņā ar kuriem jāveic suņa turēšanas nodevas pārskaitījums.

Sakarā ar Rīgas domes Vides departamenta reorganizāciju šobrīd spēkā esošo Rīgas domes 2004.gada 17.februāra saistošo noteikumu Nr.57 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtību” 6.punktā norādītais norēķinu konts ir slēgts.

Turpmāk nodeva jāpārskaita:

Rīgas domes Finanšu departaments
Reģ.nr.90000064250
konta numurs: LV74UNLA0023300000000
banka: AS "SEB banka"
kods: UNLALV2X

vai departamenta kontā (konts darbojās līdz 01.07.2010):

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Reģ.nr.90000350215
PROGRAMMA: SUŅU UZSKAITE, SUŅU PASTAIGU LAUKUMU UZTURĒŠANA
konta numurs: LV59UNLA0083300005020
banka: AS "SEB banka"
kods: UNLALV2X

Kvītī jāuzrāda – suņa īpašnieka uzvārds, personas kods, adrese.

Suņu turēšanas nodevas žetonu var saņemt jebkurā veterinārajā klīnikā uzrādot maksājuma kvīti.

Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa pieņem apmeklētājus un iesniegumus visos ar departamenta darbību saistītos jautājumos.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 8:30 - 18:00
Otrdien 8:30 - 17:00
Trešdien 8:30 - 17:00
Ceturtdien 8:30 - 17:00
Piektdien 8:00 - 16:00

“Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtību”