Kluba uzvarētāja un Kluba čempiona titulu piešķiršanas noteikumi

1. Kluba Uzvarētājs.
1.1. Titulu “Kluba Uzvarētājs” iegūst suns, kurš ir 1. vietas ieguvējs Best in Show konkursā, titulu piešķir reizi gadā ,pavasara-vasaras specializētājā izstādē, kuru organizē Terjeru Cienītāju Biedrība.
1.2. Konkursā piedalās visu terjeru šķirnes suņi kuri saņēmuši BOB (Best of Breed) – Labākais šķirnes pārstāvis.

2. Kluba jaunais Uzvarētājs.
2.1. Titulu “Kluba jaunais Uzvarētājs” iegūst suns, kurš ir 1. vietas ieguvējs Junioru Best in Show konkursā, titulu piešķir reizi gadā, pavasara-vasaras specializētājā izstādē, kuru organizē Terjeru Cienītāju Biedrība.
2.2. Konkursā piedalās visu terjeru šķirņu labākie juniori.
2.3. Labākais šķirnes juniors tiek piešķirts salīdzinošajā ringā starp suni un kuci 1.vietas ieguvējiem junioru klasē.
2.4. Gadījumā ,ja Labākais šķirnes juniors iegūst BOB (Best of Breed) – Labākais šķirnes pārstāvis, suns piedalās gan Junioru Best in Show, gan Best in Show konkursā un ir tiesīgs cīnīties par tituliem “Kluba jaunais Uzvarētājs” , “Kluba Uzvarētājs”.

3. Kluba veterānu Uzvarētājs.
3.1. Titulu “Kluba veterānu Uzvarētājs” iegūst suns, kurš ir 1. vietas ieguvējs konkursā Labākais Veterāns, titulu piešķir reizi gadā, pavasara-vasaras specializētājā izstādē, kuru organizē Terjeru Cienītāju Biedrība.
3.2. Konkursā piedalās visu terjeru šķirņu labākie veterāni
3.3. Labākais šķirnes veterāns tiek piešķirts salīdzinošajā ringā starp suni un kuci .1.vietas ieguvējiem veterānu klasē
3.4. Gadījumā, ja Labākais veterāns iegūst BOB (Best of Breed) –Labākais šķirnes pārstāvis, suns piedalās gan Labākā veterāna konkursā, gan Best in Show konkursā un ir tiesīgs cīnīties par tituliem “Kluba veterāna Uzvarētājs”, “Kluba Uzvarētājs”.

4. Kluba Čempions.
4.1. Titulu “Kluba Čempions” iegūst suns, kurš ir 1. vietas ieguvējs Best in Show konkursā, titulu piešķir reizi gadā, ziemas specializētājā izstādē, kuru organizē Terjeru Cienītāju Biedrība.
4.2 Konkursā piedalās visu terjeru šķirnes suņi kuri saņēmuši BOB (Best of Breed) – Labākais šķirnes pārstāvis.

5. Kluba jaunais Čempions
5.1. Titulu “Kluba jaunais Čempions” iegūst suns, kurš ir 1. vietas ieguvējs Junioru Best in Show konkursā, titulu piešķir reizi gadā, ziemas specializētājā izstādē, kuru organizē Terjeru Cienītāju Biedrība.
5.2. Konkursā piedalās visu terjeru šķirņu labākie juniori.
5.3. Labākais šķirnes juniors tiek piešķirts salīdzinošajā ringā starp suni un kuci .1.vietas ieguvējiem junioru klasē
5.4. Gadījumā, ja Labākais šķirnes juniors iegūst BOB (Best of Breed) – Labākais šķirnes pārstāvis, suns piedalās gan Junioru Best in Show, gan Best in Show konkursā un ir tiesīgs cīnīties par tituliem “Kluba jaunais Čempions”, “Kluba Čempions ”.

6. Kluba veterānu Čempions.
6.1. Titulu “Kluba veterānu Čempions” iegūst suns, kurš ir 1. vietas ieguvējs konkursā Labākais Veterāns, titulu piešķir reizi gadā ziemas specializētājā izstādē, kuru organizē Terjeru Cienītāju Biedrība.
6.2. Konkursā piedalās visu terjeru šķirņu labākie veterāni.
6.3. Labākais šķirnes veterāns tiek piešķirts salīdzinošajā ringā starp suni un kuci .1.vietas ieguvējiem veterānu klasē.
6.4. Gadījumā ,ja Labākais šķirnes veterāns iegūst BOB (Best of Breed) – Labākais šķirnes pārstāvis, suns piedalās gan Labākā veterāna konkursā, gan Best in Show konkursā un ir tiesīgs cīnīties par tituliem “Kluba veterānu Čempions”, “Kluba Čempions”.

7. Titulu noformēšana.
7.1. Suņa īpašnieks iesniedz Terjeru Cienītāju Biedrībā iesniegumu par titula piešķiršanu, klāt pievienojot attiecīgo sertifikātu kopijas.
7.2. Terjeru Cienītāju Biedrība izsniedz suņa īpašniekam attiecīgā titula diplomu.