TERJERU CIENĪTĀJU BIEDRĪBAFCI 3. GRUPAS SPECIALIZĒTĀ IZSTĀDE
SPECIALITY SHOW FOR III FCI GROUP
08.03.2020,RĪGA, LV
EKSPERTI /JUDGES
ELVIRA ROMANEKOVA (RUS)

izstādes-info-08.03.2020